WYŁĄCZENIE DOPŁYWU WODY: TUREW, WYSKOĆ, WYSKOĆ MAŁA ORAZ DARNOWO

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 08.10.2019 r. (wtorek) od godz. 09:00 do godz. 15.00,  nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości: Turew, Wyskoć Wyskoć Mała  oraz Darnowo (od nr 24 w kierunku Wyskoci Małej)

Powyższe wyłączenie spowodowane jest planowanymi pracami na sieci wodociągowej związanymi z przebudową drogi w Wyskoci.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

 

Źródło: Gmina Kościan