KOMISJA WYJAZDOWA RADY GMINY KOŚCIAN

3 października br. radni gminni odbyli wspólną komisję wyjazdową. Spotkanie było okazją do zapoznania się z zakończonymi lub realizowanymi inwestycjami w Gminie Kościan, a także z planami inwestycyjno-remontowymi na kolejne lata na terenach lub obiektach gminnych. Radni odwiedzili Nacław (wspólna z powiatem budowa chodnika), Widziszewo (remont biblioteki), Ponin (przygotowywana budowa drogi od ulicy Ceramicznej do drogi krajowej nr 5 i jej kolejny etap do Kobylnik), Kobylniki (rozwiązania komunikacyjne związane z budową drogi S5), Krzan (remont drogi, zagospodarowaniu stawu), Kokorzyn (remont świetlicy wiejskiej, przystanek autobusowy dla dzieci), Szczodrowo (zagospodarowanie odnowionego stawu, przebudowa drogi w miejscowości), Kiełczewo (budowa ulicy Polnej i drogi do Sierakowa), Bonikowo (rozwiązania komunikacyjne związane z budową ronda, zjazdu do drogi S5), Mikoszki {budowle inżynieryjne przy drodze ekspresowej), Stare Oborzyska (szatnia na medal, budowa boiska piłkarskiego), Pianowo (budowa drogi do ulicy Czempińskiej w Kościanie), Nowe Oborzyska (wykup gruntów, remont świetlicy), Nowy Lubosz (droga do Oborzysk, remonty ulic), Stary Lubosz (termomodernizacja świetlicy wiejskiej), Spytkówki (prace remontowe w świetlicy wiejskiej), Turew (problem przychodni lekarskiej, remont drogi i budowa chodnika), Wyskoć (przebudowa drogi powiatowej, remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), Katarzynin (spowalniacze na drodze gminnej), Nowy Dębiec (inwestycje w ośrodku wypoczynkowym).

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły