„SZKODA CIEBIE MA TAKIE PATOKLIMATY” – SPOTKANIA NADAL TRWAJĄ

Nadal kontynuowane są spotkania profilaktyczne z młodzieżą z powiatu kościańskiego. Wczoraj zajęcia odbyły się ponownie w Szkole Podstawowej w Starym Bojanowie. Udział w zajęciach wzięło 50 uczniów.

Podczas spotkania zaprezentowano spot w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Szkoda Ciebie na takie PaToklimaty”, którego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Policjanci podczas zajęć zwiększali świadomość młodych ludzi w tematach związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Przestrzegali również przed konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi.

 

Źródło: KPP Kościan