„SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY”- SPOTKANIE W SZKOŁACH

Kontynuujemy spotkania profilaktyczne w szkołach. Tym razem profilaktyk przeprowadził zajęcia w dwóch szkołach na terenie powiatu kościańskiego. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół w Starym Bojanowie z uczniami klas VII i VIII oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie z uczniami klas I.

Zajęcia w obu szkołach zostały przeprowadzone w środę (18 września 2019r.)  Zaprezentowano spot w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn.  „Szkoda Ciebie na takie PaToklimaty”, którego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Policjantka podczas prelekcji miała na celu zwiększenie świadomości na tematy związane z zażywaniem narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Przestrzegano przed konsekwencjami zarówno zdrowotnymi oraz społecznymi.  Poruszono także tematy związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich.

Na każdym spotkaniu ponownie apelowano o rozsadek oraz by nie ulegać wpływom i namowom innych.

ICz.

Źródło: KPP Kościan