MAŁE JEST PIĘKNE – MODERNIZACJA ROKU 2018

Gmina Kościan zdobyła tytuł „Modernizacji Roku 2018” za zrealizowane w ubiegłym roku zadanie „Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE”. Budowana od wielu lat świetlica została wyróżniona w kategorii „Małe jest piękne”. Samorząd gminny zdecydował się na przebudowę świetlicy w Wyskoci wraz z termomodernizacją i montażem odnawialnego źródła energii w postaci pompy ciepła z rekuperacją aby umożliwić pełne i komfortowe wykorzystanie pomieszczeń budynku. Świetlica wraz z zapleczem kuchennym służy teraz mieszkańcom sołectwa i Gminy Kościan. Daje także możliwość wynajmu pomieszczeń na różne spotkania, imprezy okolicznościowe i konferencje. Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie statuetki „Modernizacji Roku 2018” trafiły na ręce Andrzeja Przybyły – Wójta Gminy Kościan jako inwestora, Izabeli Wrześniewskiej jako projektanta oraz Prezesa Przedsiębiorstwa „Budomont” Władysława Suchory – wykonawcy robót.

 

Źródło: Gmina Kościan