DROGA DLA OSIEDLA MŁODYCH

Gmina Krzywiń pozyskała kolejne środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu poprawy infrastruktury drogowej. – Rozstrzygnięto nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z przyjemnością informuję, że zadanie pn. ,,Budowa drogi na Osiedlu Młodych w miejscowości Krzywiń” otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 711.280,00 zł, co stanowi 70% wartości projektu – tłumaczy Jacek Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Całkowita wartość zadania, które przewiduje budowę nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, opiewa na 1 016 114,50 zł.

Źródło: krzywin.pl