CZYSTA ENERGIA Z GMINY KOŚCIAN

W Kobylnikach stanęła pierwsza w Gminie Kościan elektrownia słoneczna o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. stacją transformatorową i kontenerem technicznym. Inwestorem jest spółka prywatna. Wkrótce ruszy więc produkcja czystej energii ze źródła odnawialnego. Kolejne lokalizacje na naszym terenie są w fazie uzgodnień lub wydawanych decyzji i pozwoleń.

 

Źródło: Gmina Kościan