DROGI Z DOFINANSOWANIEM

Gmina Kościan znalazła się na zatwierdzonej liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z inwestycją przebudowy drogi z Pianowa do ulicy Czempińskiej w Kościanie. Zadanie, które jest już realizowane i wkrótce będzie zakończone, zostanie wsparte kwotą 1.354.766 zł, stanowiącą połowę kosztów kwalifikowanych.

Wójt Gminy Kościan wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisał także umowę na dofinansowanie zadania polegającego na budowie nowej drogi z Sierakowa do ulicy Polnej w Kiełczewie i modernizacji ulicy Polnej do mostu na Obrze. Umowa została podpisana w Urzędzie Wojewódzkim w ramach ubiegłorocznego konkursu na środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Pomoc ze strony Skarbu Państwa będzie wynosiła 2.781.425,91 zł, co także stanowi połowę kosztów inwestycji.

 

Źródło: Gmina Kościan