DOTACJE NA WYMIANĘ KOTŁÓW

Informujemy mieszkańców, że z dniem 2 września br. rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z dofinansowaniem wymiany systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym na niskoemisyjne. Wniosek można pobrać z załącznika lub w Urzędzie Miejskim pokój 122, 1 piętro Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Termin składania wniosków obowiązuje od 2 września do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja inwestycji. Wszelkie inwestycje związane z realizacją zadania objętego dofinansowaniem można wykonywać dopiero po podpisaniu umowy na dofinansowanie pomiędzy gminą a wnioskodawcą.  Informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22. pok. 122, tel. 65 512 18 38, e-mail: kos@koscian.pl

Pliki do pobrania

  • https://www.koscian.pl/files/15508/Uchwala.piece_nr_69_z_autopopr.pdf

źródło: U.M.Kościan

Najnowsze artykuły