WYŁĄCZENIE WODY TUREW I WYSKOĆ

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia odbiorców wody w miejscowości Turew i Wyskoć, że ze względu na przedłużające się prace na sieci wodociągowej, jest konieczne wydłużenie czasu wyłączenia dopływu wody do nieruchomości w miejscowości Turew i Wyskoć.

Wyłączenie wody przewidziane jest do godziny 15.00.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informuję, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.