ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W TURWI

Dzień 15 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Sejm ustawą z 30 lipca 1992 roku ustanowił Świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kultywowanie tradycji oręża polskiego jest jednym z istotnych czynników integrujących armię i umacniających więzi ze społeczeństwem.

W Gminie Kościan obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w Turwi przy pomniku poległych w latach 1914-1920, który z inicjatywy dra Emiliana Prałata i mieszkańców Turwi oraz pomocy m.in. samorządu gminnego odnowiono w roku ubiegłym. Uroczystości zgromadziły tłumy mieszkańców, którym w swoim wystąpieniu podziękował Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła. Organizatorami spotkania byli społeczny opiekun zabytków powiatu kościańskiego dr Emilian Prałat, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan, Rada Sołecka i Ochotnicza Straż Pożarna w Turwi. Obchody uświetnili występami Mieczysław Leśniczak z Capelii Zamku Rydzyńskiego, Orkiestra Dęta „Ton” z Kościana i zespół Turewianki, a wartę honorową zapewnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej, którzy zaprezentowali również rekonstrukcję potyczki oraz obsługiwali strzelnicę. Po złożeniu hołdu poległym żołnierzom uczestnicy uroczystości udali się w pochodzie na plac szkolny, by tam wysłuchać opowieści historycznych, wierszy patriotycznych, występów muzycznych i wokalnych, obejrzeć pokaz musztry wojskowej, wziąć udział w warsztatach plastycznych, sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Całość zakończyła się biesiadą. (md)

fot. Dawid Gabler z Kościańskiej Rezerwy Skautowej

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły