Inwestycje drogowe w toku

W Gminie Kościan trwają budowy dróg. Na ukończeniu są inwestycje związane z przebudową drogi z Pianowa do ulicy Czempińskiej w Kościanie oraz II etapem budowy drogi Kokorzyn – Krzan (odcinek od ulicy Ogrodowej w Kokorzynie). Na ulicy Polnej w Kiełczewie zakończono budowę kanalizacji. Trwają prace związane z układaniem krawężników i budową chodnika i ścieżki. Rozpoczęły się roboty związane z budową nowej drogi z Sierakowa do ulicy Polnej w Kiełczewie. (md)

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły