Fotowoltaika w Gminie Kościan

Rozpoczął się montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach prywatnych gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Kościan. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan”, na które Gmina Kościan uzyskała dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”. Projekt parasolowy Gminy Kościan przewiduje wybudowanie 302 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (instalacje fotowoltaiczne) i wybudowanie 40 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (instalacje solarne). Instalacje będą lokalizowane na budynkach (na dachu lub na elewacji) albo na gruncie jako wolnostojące, w bliskiej odległości od budynków. Całkowity koszt projektu to prawie 6 mln zł, a przewidywane dofinansowanie, wynoszące 85 % kosztów kwalifikowanych, to nieco ponad 4,5 mln zł. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca inwestycji – firma HYMON ENERGY Sp. z o.o. z Tarnowa. W efekcie końcowym rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu uległ koszt montażu instalacji fotowoltaicznych. Zmianie uległ również termin zapłaty drugiej raty do 10 września br. W związku z powyższym mieszkańcom Gminy Kościan, biorącym udział w projekcie, dostarczone zostaną stosowne aneksy do zawartych umów, na podstawie których dokonają ostatecznej zapłaty.

Informujemy, że docelowe uruchomienie instalacji fotowoltaicznej u mieszkańca będzie mogło nastąpić dopiero po zgłoszeniu instalacji do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (ENEA Operator) i wymianie licznika energii na dwukierunkowy przez zakład energetyczny. Do tego czasu instalacja pozostanie wyłączona z użytkowania. W najbliższym czasie poznamy wykonawcę instalacji solarnych, który zostanie wyłoniony również w przetargu nieograniczonym. Zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych przewidziane jest na początku listopada. (asz-k)

Źródło: Gmina Kościan