Doskonalenie zawodowe w miesiącu lipcu

Doskonalenie zawodowe w miesiącu lipcu strażacy rozpoczęli od ćwiczeń z drabinami pożarniczymi, które znajdują się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Utrwalono parametry oraz zasady BHP podczas ich sprawiania.

Podczas zajęć z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażacy szkolili się z ewakuacji osób poszkodowanych z aut na desce ortopedycznej.

Szkolenie obejmowało również dział ratownictwa technicznego. Omówiono systemy bezpieczeństwa biernego – rodzaje, rozmieszczenie oraz zakres ochrony a także karty ratownicze pojazdów.

Tematem zajęć było także prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych w okresie letnim w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego.
W miesiącu lipcu zorganizowano także nurkowania nocne na bazie nurkowej w Starkowie  j. Dominickie

Opracowanie: mł. asp. Dawid Dąbrowski – KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie