Ulgi termomodernizacyjne – czyste powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pod tytułem

„Ulgi termomodernizacyjne – czyste powietrze”

20 sierpnia 2019 r. w godz. 10.00 – 11.00

do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Skarbowego w Kościanie, którego tematem będzie ulga termomodernizacyjna w podatku PIT oraz zryczałtowanym podatku PPE:

  • ramy prawne,
  • katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług,
  • limit kwotowy odliczeń,
  • przykłady rozliczenia w/w ulgi.

Program Czyste Powietrze – ramy prawne, zasady, instytucja koordynująca program.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie załączonego formularza pod adresem: biuro@owp.koscian.net do 19.08.2019r. Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207.