Dobry dyrektor na trudny czas

Zarząd Powiatu Kościańskiego powierzył na okres kolejnych, pięciu, lat stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, dotychczasowej dyrektor, Małgorzacie Durek. Spotkanie, na którym Starosta Kościański, Henryk Bartoszewski wręczył dyrektorowi szkoły dokument potwierdzający decyzję zarządu odbyło się w piątek, 9 sierpnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

– Cieszę się, że mamy doświadczonego, bardzo dobrego i sprawdzonego dyrektora – mówił gratulując wyboru Henryk Bartoszewski. Przede wszystkim – podkreślił – cieszę się, że mimo tak trudnych warunków, związanych m.in. z tegorocznym, stanowiącym wyzwanie, naborem zdecydowała się Pani aplikować o to stanowisko i zdecydowała się Pani na kontynuację dotychczasowej, dobrej pracy. Życzę Pani szacunku współpracowników i uczniów oraz wytrwałości na kolejnych 5 lat pracy.

Do życzeń i gratulacji przyłączyli się, obecni na spotkaniu: Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański i Sylwia Sałacka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Kościańskiego pani Durek będzie dyrektorem szkoły do 31 sierpnia 2024 roku. Małgorzata Durek jest dyrektorem szkoły im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie od 1 września 2009 roku. Pracę zawodową rozpoczęła w 1985 roku na stanowisku nauczyciela. Jest nauczycielem dyplomowanym, nim rozpoczęła prace w Kościanie pracowała w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Posiada wykształcenie wyższe, magisterskie. Ukończyła: studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie oraz studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości i nauczania przedsiębiorczości.

 

 

Źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły