Spotkanie dotyczące przewozów lokalnych

Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmanna w czwartek, 8 sierpnia 2019 roku odbyło się w Poznaniu spotkanie konsultacyjne z samorządowcami w sprawie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański. Wojewoda mówił o założeniach, kryteriach oraz realizacji funduszu przez samorządy. Do Wielkopolski, z funduszu, trafi blisko 20 mln zł. W ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie i tworzenie nowych lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie może dotyczyć nowych linii komunikacyjnych oraz linii niefunkcjonujących, co najmniej od 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.Ewentualny udział samorządu Powiatu Kościańskiego w Funduszu jest sprawą otwartą i będzie uzależniony od diagnozowanych potrzeb.

 

Fot. WUW w Poznaniu