Wyłączenie dopływu wody do nieruchomości: Turew, Wyskoć oraz Mała Wyskoć 1

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 09.08.2019 r. (piątek) od godz. 09:00 do godz. 14.00,  nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości: Turew, Wyskoć oraz Wyskoć Mała nr 1

Powyższe wyłączenie spowodowane jest planowanymi pracami na sieci wodociągowej związanymi z przebudową drogi w Wyskoci.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

 

Źródło: Gmina Kościan