Wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w Kobylnikach i Krzanie

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 06.08.2019 r. (wtorek) nastąpiło wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości:  Kobylniki i Krzan. Powyższe wyłączenie spowodowane jest awarią na sieci wodociągowej powstałej przy pracach związanych z budową drogi S5. Jednocześnie zaznaczamy, że po ponownym włączeniu wody nastąpić może chwilowe pogorszenie jej jakości.

Za zakłócenia w dostawie wody przepraszamy odbiorców.

Najnowsze artykuły