Pieniądze z PFRON

W czwartek, 25 lipca 2019 r., w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu Starosta Kościański Henryk Bartoszewski oraz Wicestarosta Kościański Zbigniew Franek podpisali dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”. Ze strony PFRON-u umowę podpisała Prezes Zarządu Marlena Maląg. W ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami dofinansowane zostaną dwa projekty. ,,Powiatowy program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy” dofinansowany zostanie kwotą  kwota 5 102,00 zł. Kwota dofinansowania może się jednak zwiększyć. Program w całości realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. Natomiast na zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu Powiat Kościański z PFRON-u otrzyma 80 000,00 zł.

źródło:Powiat Kościański

 

Najnowsze artykuły