Utrudnienia w ruchu w Nowych i Starych Oborzyskach

Informujemy, że spółka TORPOL S.A., generalny wykonawca robót związanych z „Przebudową układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Leszno-Czempiń” zawiadamia, że od 22 lipca br. zamknięty zostanie na kilka dni przejazd kolejowy w Nowych Oborzyskach w ciągu ul. Prostej. Na czas zamknięcia na przejeździe kolejowym zamontowana zostanie kładka dla pieszych, a dla kierowców zaproponowany zostanie objazd drogą gminną 579565P przez Stare Oborzyska zgodnie z zatwierdzoną przez Starostę Kościańskiego tymczasową organizacją ruchu nr KD.7121.1.70.2019. Ponadto w Starych Oborzyskach również od 22 lipca br. w związku z przebudową zamknięta zostanie część ul. Bocznej i Polnej (droga równoległa do torowiska) i wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zatwierdzona przez Starostę Kościańskiego nr KD.7121.1.1.40.2019.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły