Gmina Kościan „Gminą 30-lecia Wolności RP”

Wójt Gminy Kościan 14 czerwca br. w Sangate Hotel Airport w Warszawie, podczas Wielkiej Gali „30 lat Wolności RP”, organizowanej przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług odebrał statuetkę „Gminy 30-lecia Wolności RP”. Kapituła Konkursowa i Rada Programowa, przyznając Gminie Kościan nagrodę, brała pod uwagę całokształt działań, które warunkowały rozwój gminy na przestrzeni ostatnich lat. Nasz samorząd uhonorowano za innowacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, działań proekologicznych, infrastruktury technicznej a także edukacji, kultury i sportu, polityki prorodzinnej. Samorząd ponadto musiał wykazać się między innymi stabilną polityką finansową, poziomem pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrznych i współpracą z przedsiębiorcami.
Ogólnopolski Program Promocji Regionów „Samorządowa Marka Roku” to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami. W ramach Programu realizowany jest Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu, który od dekady promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców.

Laureaci pośród samorządów w tegorocznej edycji: LINK

Źródło: Gmina Kościan