Podsumowano XII sezon programu restytucji zająca szaraka

W Powiecie Kościańskim od 12 lat jest prowadzony powiatowy program regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich powiatu kościańskiego, w celu restytucji zająca szaraka. Program Starostwa Powiatowego w Kościanie realizowany jest przez myśliwych z terenu powiatu i naukowców ze Stacji Badawczej i OHZ ZG PZŁ w Czempiniu. Podsumowanie kolejnej edycji programu odbyło się we wtorek, 11 czerwca 2019 roku w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. W podsumowaniu sezonu uczestniczyli, realizujący program, prezesi i łowczy kół łowieckich oraz kierownicy Ośrodków Hodowli Zwierzyny działających na terenie powiatu i zrzeszeni w nich myśliwi.

– Widzimy, że warunki bytowania zwierzyny drobnej to jest bardzo ważna kwestia w zwiększeniu populacji zwierzyny drobnej, w tym zająca, na którym skupiamy się w realizacji naszego programu. W roku ubiegłym rozdysponowaliśmy całą ilość nasion na poplony, które zakupiliśmy tj. 3 tony. W tym roku również planujemy zakup 2 – 3 ton nasion na poplony – mówiła witająca zebranych Beata Kownacka, Naczelnik Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kościanie. – Dzięki dobrej współpracy wszystkich kół łowieckich powiatu i Ośrodków Hodowli Zwierzyny, również w tym sezonie, odbyły się dwa zbiorowe polowania – dodała.

Wyniki realizacji 12 sezonu programu podsumował dr hab. Marek Panek, który omówił stan populacji zajęcy i lisów w całej Polsce i w powiecie. Omówił zmiany w diecie lisów na przestrzeni kilkudziesięciu lat i udział zajęcy w tej diecie. W porównaniu z ubiegłym rokiem – jak pokazały wyniki badań – wzrosła populacja zajęcy. Wzrosła także liczba pozyskanych w ramach programu lisów. Sytuacja zajęcy, w wyniku realizacji w powiecie programu jest stabilna.

– Z przyjemnością i radością jestem tu wśród was – mówił do zebranych Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. –  Bardzo wam dziękuję za zaangażowanie w cały program. W bycie w procesie, którym pokazujemy, że warto to robić. Nie ma od razu efektów pięknych i piorunujących – zaznaczył starosta. –  Chciałbym byście w tym programie uczestniczyli nadal. Dalej będziemy was honorować, pokazywać, nagradzać jako ludzi będących blisko przyrody.

Starosta wyróżnił najaktywniejszych uczestników programu. Byli to Adam Jankowski z Koła „Knieja” Poznań, Miros Przemysław z OHZ Czempiń i Jacek Wasielewski z Koła „Knieja” Poznań.