Stawiają na ekologiczną świadomość

Gmina Krzywiń uzyskała 50% dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pt. „Przyrodniczo-ekologiczna ścieżka edukacyjna w miejscowości Krzywiń – montaż urządzeń ścieżki dydaktycznej, Etap I” w ramach naboru wniosków w zakresie edukacji ekologicznej na rok 2019. Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna na terenie Krzywinia to ciąg tablic informacyjnych przekazujących wiedzę z zakresu środowiska, ekologii i krajobrazu kulturowego. Tablice informacyjne zainstalowane będą przy Plaży Miejskiej w Krzywiniu, które będą poświęcone środowisku wodnemu oraz zabytkom i formą ochrony przyrody na terenie Gminy Krzywiń, wiatraku „Koźlaku” na ul. Bojanowskiego, gdzie poznamy historię wykorzystywania energii wiatru oraz możliwości ochrony środowiska dzięki wykorzystaniu OZE oraz w lasku miejskim przy strzelnicy, która to część poświęcona będzie ekosystemowi leśnemu drzewom i zwierzętom leśnym. W ramach naboru złożono łącznie 274 wnioski, z czego 235 spełniło kryteria formalne a jedyne 121 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Spośród 49 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach priorytetu dotyczącego rozwoju ośrodków edukacyjnych, tworzenia i rozwoju ścieżek edukacyjno-przyrodniczych przedsięwzięcie Gminy Krzywiń uplasowało się na 12 miejscu.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły