Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2018 rok

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w dniu 30 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Kościana przyjął Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2018 rok zarządzeniem nr 103/19. Raport znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Menu główne, Burmistrz. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2018 rok głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Miejskiej Kościan (art. 28aa ust. 6 przywołanej wcześniej ustawy). Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Lista poparcia i formularz zgłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/burmistrz/raport-o-stanie-gminy.html

 

źródło: Urząd Miasta Kościan

Najnowsze artykuły