Powiatowy Dzień Strażaka 2019

25 maja br. strażacy powiatu kościańskiego obchodzili Powiatowy Dzień Strażaka. Od godzin południowych w Czempiniu można było zauważyć wzmożony ruch pożarniczych wozów oraz strażaków umundurowanych na galowo. Kilka minut przed godziną 16.00 kolumna złożona z pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, prowadzona przez Orkiestrę Dętą OSP Kościan weszła do Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Czempiniu. Zaproszenie na uroczyste świętowanie zawodowej i ochotniczej formacji przyjęli między innymi:

– mł. bryg. Dariusz Matczak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
– Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański,
– mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu
– samorządowcy Ziemi Kościańskiej ze Starostą Kościańskim Henrykiem Bartoszewskim i Przewodniczącą Rady Powiatu Kościańskiego Iwoną Bereszyńską na czele,
– przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
– ks. Wojciech Słomiński – kapelan kościańskich strażaków,
– ks. Andrzej Wojciechowski – proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Czempiniu,
– insp. Andrzej Zakrzewski – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie.

Wśród gości nie zabrakło także sympatyków i przyjaciół pożarniczej służby. Tegoroczne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od Mszy Św., którą odprawił Kapelan Strażaków Powiatu Kościańskiego ks. Wojciech Słomiński wraz z proboszczem czempińskiej Parafii. Po zakończeniu nabożeństwa kolumna wozów bojowych, orkiestry, mażoretek,  pocztów sztandarowych, pododdziałów i Gości przemaszerowała pod Halę Sportową Herkules w Borowie gdzie odbył się uroczysty apel. W okolicznościowym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Kościanie mł. bryg. Robert Natunewicz podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku, docenił ciężką i oddaną służbę kościańskich strażaków. W dalszej części apelu wręczono awanse, odznaczenia, wyróżnienia i nagrody. Zarząd Oddziału Powiatowego uhonorował także najlepszego strażaka, działacza i jednostkę OSP. Podczas apelu wręczono Specjalną Nagrodę Starosty Kościańskiego przyznawaną z okazji Dnia Strażaka. Tym razem laureatem tego prestiżowego wyróżnienia został kpt. Wojciech Kaźmierczak – dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie. Po raz pierwszy przyznana została także nagroda dla strażaka ochotnika. Laureatem został druh Tomasz Żak z jednostki OSP Kościan. W imieniu odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych głos zabrała st. kpt. Alina Suchora-Donaj, która podziękowała za uznanie dotychczasowych działań, jednocześnie wyraziła przekonanie, że otrzymane odznaczenia, awanse i wyróżnienia to przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze większych starań w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, składając okolicznościowe życzenia. Nie zabrakło gratulacji dla wyróżnionych i awansowanych. Goście podkreślali rolę strażackiej formacji w budowaniu systemu lokalnego bezpieczeństwa. Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP także docenił kościańskich strażaków. Powiedział o nakładach jakie skierowane są na funkcjonowanie systemu na terenie powiatu kościańskiego i całego województwa. Starosta Kościański Henryk Bartoszewski w przemówieniu pochwalił bardzo dobrą współpracę strażackiej braci na terenie powiatu kościańskiego. Podkreślił, że bycie ratownikiem nie jest zwykłą pracą czy działalnością, jest wyzwaniem i służbą dla bliźniego. Jednocześnie wyraził przekonanie, że powiatowy system bezpieczeństwa będzie się umacniał. Po zakończeniu części oficjalnej Orkiestra Dęta OSP Kościan zagrała kilka utworów, które swym tańcem uświetniły kościańskie mażoretki. Na wszystkich czekał strażacki poczęstunek.

 

 

źródło: PSP Kościan