Obradował samorząd

W sali widowiskowej ,,Domu Strażaka’’ odbyła się VII sesja Rady Miejskiej Krzywinia. Podczas posiedzenia samorządowcy wysłuchali sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Krzywiń w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały w następujących sprawach:

– zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu, ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz określenia granic obwodów szkolnych

– zmiany uchwały Nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Krzywiń.

– zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2043.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły