Wyłączenie dopływu wody w Kiełczewie od ronda na DK 5 w kierunku Bonikowa

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 28.05.2019 r. (wtorek) od godz. 08.30 do godz. 15.00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości: Kiełczewo, od ronda na drodze krajowej nr 5 w kierunku Bonikowa.

Powyższe wyłączenie spowodowane jest planowanymi pracami na sieci wodociągowej związanymi z przebudową drogi – ul. Polnej w Kiełczewie.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Źródło: Gmina Kościan