Gminna pomoc dla powiatu

Gmina Kościan udzieli pomocy finansowej powiatowi kościańskiemu na kolejny etap modernizacji starej części szpitala przy SP ZOZ w Kościanie. Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie wsparcia kwotą 100.000 zł II etapu budowy Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w stosownej umowie pomiędzy samorządami.

 

Źródło: Gmina Kościan