Aktywna tablica – dofinansowanie

W roku 2019/2020 Szkoła Filialna w Wonieściu zrealizuje projekt w ramach  rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.  Szkoła uzyskała na ten cel dotację w kwocie 14.000,00 zł. Wkład gminy  wynosi 3.500,00 zł. W ramach dotacji zakupione zostaną trzy interaktywne monitory dotykowe. Ponadto dyrektor oraz nauczyciele zobowiązani będą do zrealizowania programu merytorycznego polegającego na stosowaniu metod TIK w nauczaniu, braniu udziału w szkoleniach, współpracy z innymi szkołami stosującymi metody TIK. Pozostałe szkoły z Gminy Śmigiel skorzystały z dofinansowania w latach poprzednich.

 

źródło: Urząd Śmigiel

Najnowsze artykuły