Droga w Kiełczewie z dofinansowaniem

Gmina Kościan znalazła się na premiowanej dofinansowaniem liście projektów drogowych Wojewody Wielkopolskiego współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania ma wynieść 50 % kosztów kwalifikowanych budowy drogi Kiełczewo – Sierakowo, tj. 3.387.517 zł. Na podstawowej liście rankingowej dróg powiatowych do dofinansowania znalazł się także projekt Powiatu Kościańskiego na „Przebudowę drogi Wyskoć Mała-Wyskoć – Turew”.

30 kwietnia br. Wójt Gminy Kościan podpisał umowę z wyłonionym w wyniku przetargu konsorcjum firm: „LuMax” i Przedsiębiorstwem Transportowo-Spedycyjno-Handlowym „Pramas” Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo – II Etap”. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej – ul Polnej i Zaułek w Kiełczewie wraz z  budową: kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo rowerowego, oświetlenia ulicznego, wjazdów do nieruchomości oraz budowę zjazdu z DW nr 308 na tę drogę gminną. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 2.788.737,60 zł. Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na I etap budowy drogi, tj. odcinka o długości 1,3 km od nowo wybudowanej drogi w Sierakowie do ulicy Polnej w Kiełczewie.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły