Pieniądze na drogi powiatowe

Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lista została zatwierdzona przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na dofinansowanie w Wielkopolsce może liczyć 55 zadań powiatowych i gminnych, w tym dwa zadania zgłoszone przez Powiat Kościański. Powiat Kościański do programu zgłosił dwie drogi powiatowe odcinek Wyskoć Mała – Wyskoć do drogi powiatowej w Turwi oraz odcinek Brońsko – Nowy Białczdo drogi wojewódzkiej nr 312 w Czaczu. W ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 (Czacz) przebudowanych zostanie blisko 6 km drogi. Wartość zadania wyniesie ponad 6 mln złotych, z czego ponad 3 mln złotych pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na całej długości przebudowywanej drogi położona zostanie nowa nawierzchnia
bitumiczna. Poza tym jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, a w Brońsku do 6 metrów. Na długości blisko 600 metrów po jednej stronie jezdni w Brońsku położony zostanie chodnik o szerokości 2 metrów. W Brońsku powstanie wyniesione przejście dla pieszych, a wjazdy na posesje wyłożone zostanąkostką betonowa. Na wjeździe do Brońska wybudowana zostanie wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy. W Nowym Białczu i Brońsku wybudowane zostaną przystanki komunikacyjne z peronami. W niebezpiecznych miejscach, na przepustach i przy wyspie dzielącej ustawione zostaną bariery energochłonne. Przebudowane zostaną także cztery skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi. Ponadto pobocza zostaną wzmocnione pofrezem, zjazdy na pola utwardzone, w Brońsku na długości 550 metrów wybudowane zostanie odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową. Wykonane zostaną także roboty mostowe, a w skrajni drogi obcięte zostaną gałęzie. Zakres prac przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć – droga powiatowa nr 3899P (Turew) obejmie
przebudowę blisko 3,5 km drogi. Na całym jej odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, a jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra. Na długości ponad 2,5 km położony zostanie chodnik. W Wyskoci wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wybudowane zostanie także wyniesione przejście dla pieszych. Zjazdy na posesje wyłożone zostaną
kostką brukową betonową, a zjazdy na pola utwardzone. Ponadto pobocza wzmocnione zostaną pofrezem, droga będzie odwodniona poprzez odtworzenie, odmulenie skopanie rowów lub skarpowanie pobocza. Oznakowanie pionowe i poziome zostanie wymienione, a przy przejściu dla pieszych powstanie oznakowanie aktywne. Powstaną także przystanki komunikacyjne z peronami z kostki brukowej. W niebezpiecznych miejscach ustawione zostaną bariery energochłonne. Ponadto w skrajni drogowej obcięte zostaną gałęzie.  Całkowity koszt przebudowy tej drogi to ponad 6 mln złotych, ponad 3,7 mln pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.  Oba zadania zrealizowane zostaną do końca października 2019 roku.  Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Na 55 zadań, które otrzymają dofinansowanie 20 to zadania powiatowe, a 35 gminne. Na realizację zadań powiatowych przyznano blisko 60 mln złotych, natomiast na realizację zadań gminnych ponad 45,6 mln złotych.

 

źródło:Powiat Kościański

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com