Sołectwo dziękuje za nową drogę

We wtorek, 14 maja w samo południe miało miejsce otwarcie przebudowanej drogi Choryń – Granecznik.  W otwarciu wzięli udział Henryk Michalski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościan, Mateusz Nejranowski – Radny Rady Gminy Kościan, Jerzy Nawrocki – przedstawiciel wykonawcy, sołtysi: Osieka – Katarzyna Metzner, Choryni – Dawid Biegański oraz mieszkańcy Granecznika. Poświęcenia oraz błogosławieństwa użytkownikom drogi dokonał ks. Marian Derkaczewski – proboszcz Parafii p.w. Św. Katarzyny Sieneńskiej w Choryni.

Wykonawcą prac, które odbywały się w marcu i kwietniu było Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” z Gostynia. Przebudowa drogi o łącznej długości 1547,3 m kosztowała 1.147.724,30 zł. Pomocy finansowej na to zadanie w wysokości 120.000 zł udzielił Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w roku 2019.

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa została uzupełniona, wyrównana i wyprofilowana. Na niej położono warstwy wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 4 m wraz z mijankami. W ramach zadania wykonano zjazdy na pola, odtworzono rowy i zamontowano przepusty.

W drugim etapie tej inwestycji, za cenę 59.246,55 zł, firma „Drogbud” wykonała dodatkowe prace na długości 170 m związane z wykorytowaniem, profilowaniem, zagęszczeniem i uzupełnieniem kruszywem wraz z odtworzeniem i skarpowaniem rowów na tym odcinku.

Źródło: Gmina Kościan