Wstęga przecięta!

Z udziałem Wicemarszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, w Jurkowie odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowej, przebudowanej drogi łączącej centrum wioski z przysiółkiem Wymysłowo. Wartość dofinansowania, które na realizację zadania pozyskała Gmina Krzywiń, opiewa na blisko dwa miliony złotych. inwestycję w ramach systemu ,,zaprojektuj i wybuduj’’ wykonała spółka ,,Infakom’’ z Kościana. Dzięki wysiłkom budowlańców powstał 4 kilometrowy odcinek asfaltowej jezdni o szerokości 5 i pół metra, który umożliwi sprawne i bezpieczne poruszanie się autobusów szkolnych oraz poprawi warunki pracy sprzętu rolniczego. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich’’.

Źródło: krzywin.pl

Wpisz komentarz

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY! Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, musisz wiedzieć, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać numer ip Twojego komputera.