Nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami

Wczoraj w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie informacyjne, którego tematem przewodnim były nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów.

Nowelizacja ustawy  o gospodarowaniu odpadami uchwalona we wrześniu 2018 r. wprowadziła szereg istotnych zmian. Przedsiębiorcom zostało niewiele czasu, aby dostosować się do wymogów. A ich niepełnienie może skutkować dotkliwymi konsekwencjami, bo ustawa znacznie zaostrzył kary administracyjne.

Choć uregulowania dotyczą zdecydowanej większości firm, zarówno dużych jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z obowiązków, które na nich ciążą. Jednak – jak wskazywał prowadzący spotkanie Remigiusz Bisak, Regionalny Kierownik Działu Ochrony Środowiska grupy PreZero Recykling Zachód (dawnego Tonsmeiera) – niewiedza nie zwalnia ich z odpowiedzialności.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez ustawę objęły trzy obszary. Pierwszy z nich dotyczy wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów. Drugi istotny obszar obejmuje nowe przepisy dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów. Nowe regulacje z tego obszaru powinny zostać wdrożone do 22. sierpnia tego roku. Ostatni dotyczy dostosowania posiadanych pozwoleń i zezwoleń,  a termin jego wdrożenia upływa 5 września 2019 r.

Prelegent wskazywał również na nowe regulacje dotyczące czasu magazynowania odpadów, zabezpieczenia roszczeń i inne aspekty, które znalazły się w znowelizowanej ustawie.

Spotkanie miało luźny charakter. Z sali padało wiele pytań, które nie pozostały bez odpowiedzi.

Uczestnikom dziękujemy za udział, a przedstawicielom grupy PreZero Recykling Zachód, którzy prowadzili spotkanie: Remigiuszowi Bisakowi i Tomaszowi Dudziakowi za ogromną porcję przekazanej wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kolejnym szkoleniu z zakresu nowych obowiązków w gospodarowaniu odpadami zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie pod nr tel. 65 512 77 83 lub 797 508 207 oraz adresem mailowym biuro@owp.koscian.net.

Źródło: OWP w Kościanie

Najnowsze artykuły