Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Berwińskiego

W dniu 15 maja 2019 roku wprowadzony zostanie pierwszy etap tymczasowej organizacji ruchu nr. WZDW.WUD.4212-276/19 w związku z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Kościanie.Jednocześnie Wykonawca robót TORPOL S.A. informuje, że w pierwszym etapie zamknięta zostanie jedynie ul. Berwińskiego w Kościanie (od strony ul. Gostyńskiej) wraz z wprowadzeniem na niej ruchu dwukierunkowego zgodnie z załączonym rysunkiem.

źródło:Urząd Miasta Kościan

 

Najnowsze artykuły