Podpisano umowę na budowę drogi Sierakowo – Kiełczewo – II etap

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Kościan podpisał umowę z wybranym w wyniku przetargu konsorcjum firm : Lu Max i Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRAMAS” Spółka z o.o. na realizację zadania pn. „Budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo – II Etap (Kiełczewo: ulice Polna i Zaułek)”.

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej – ul Polnej  w Kiełczewie wraz z  budową: kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo rowerowego, oświetlenia ulicznego, wjazdów do nieruchomości oraz budowę zjazdu z DW nr 308 na drogę gminną  (ul. Polną w Kiełczewie), a także przebudowę ul. Zaułek w Kiełczewie.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły