Z cyklu – “nadesłane przez widza” – On The Pennine Way, England

Featured Video Play Icon

Góry Pennińskie – niskie góry w północnej części Anglii o przebiegu południkowym i całkowitej długości do 400 km, szerokości do 100km. Góry Pennińskie zbudowane są z różnorodnych skał karbońskich, głównie piaskowców i wapieni. Zostały wypiętrzone w orogenezie kaledońskiej.Składają się z szeregu spłaszczonych wzniesień, rozczłonkowanych głęboko dolinami rzek, z których Stainmore i Aire mają charakter przełomowy. Penniny najwyżej wznoszą się w części północnej, w części środkowej i południowej, na niższych warstwach wapieni, rozwinęły się zjawiska krasowe, m.in. występują tu systemy jaskiniowe z podziemnymi rzekami i wodospadami. Najwyższy szczyt to Cross Fell (893 m n.p.m.)Trasa najstarszego długodystansowego szlaku turystycznego w Wielkiej BrytaniiPennine Way, prowadzi wzdłuż pasma Gór Pennińskich. Długość całej trasy wynosi ok. 430 km.

źródło: Wikipedia 

Najnowsze artykuły