Termomodernizacja z dofinansowaniem

W lutym 2018 roku zakończono inwestycję pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”. Całkowita kwota projektu przy podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim wynosiła 5.443.827, 91 zł, natomiast umowa z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu została podpisana na kwotę: 5.699.999,99 zł. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Gminie Śmigiel dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 4.260.526,44 zł. Na początku 2019 roku przez Urząd Marszałkowski została przeprowadzona całkowita kontrola projektu, potwierdzająca, że wniosek o płatność końcową za okres 19.05.2017 roku do 05.03.2018 roku został zweryfikowany pozytywnie. 17 kwietnia 2019 roku na konto gminy Śmigiel wpłynęło 3.588.237,45 zł dofinansowania. Kwota dofinansowania została zmniejszona w wyniku zmiany udziału powierzchni wynajmowanej do całkowitej powierzchni termomodernizowanych pomieszczeń oraz w wyniku wymagania w stosunku do wykonawcy zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami i podatkami, a nie oświadczeń o niezaleganiu. Mimo że wyroki Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzają, że w tego typu postępowaniach można wymagać zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami i podatkami wystawianych przez Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski nie poparł stanowiska wystosowanego przez Gminę Śmigiel. W wyniku realizacji projektu w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiglu wykonano:
– modernizację wentylacji kuchni, sali jadalnej oraz sal gimnastycznych,
– modernizację oświetlenia,
– instalację paneli fotowoltaicznych
– modernizację instalacji CO,
– kotłownię gazową opartą na absorpcyjnych pompach ciepła dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
– termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu.

Natomiast w budynku Centrum Kultury w Śmiglu wykonano:
– modernizację instalacji CO,
– modernizację instalacji elektrycznej,
– instalację fotowoltaiki,
– wentylację nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem źródeł ciepła sali widowiskowej,
– termomodernizację budynku,
– kotłownię gazową kondensacyjną.

Korzyści związane z wykonaniem termomodernizacji

Każda złotówka, która zasila budżet gminy Śmigiel jest na wagę złota. Ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania tak trudnego projektu, jakim była termomodernizacja, jest dla mnie ogromnym sukcesem. W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskaliśmy wiele korzyści, między innymi: zmniejszyła się roczna emisja gazów cieplarnianych, zmniejszyło się roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych, zaoszczędziliśmy zarówno na energii elektrycznej, jak i cieplnej oraz zmniejszone jest zużycie energii końcowej. Koszty zużycia mediów budynku Szkoły Podstawowej w Śmiglu zmniejszyły się z wydawanego rocznie ponad miliona złotych na ponad 259 tysięcy złotych. Po roku wiemy, że przy cieple generowanym w nowej kotłowni oszczędzamy rocznie ponad 759 tysięcy złotych – komentuje burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak.

Najnowsze artykuły