Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie zaprasza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza oferuje w roku szkolnym 2019/2020 następujące kierunki:

Liceum Ogólnokształcące z oddziałami:

– policyjnym  (w tym policji konnej), wojskowym, strażacko-ratowniczym, ogólnym

Technikum kształcące w zawodzie:

– technik informatyk, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor, technik fotografii i multimediów

Branżowa Szkoła I stopniakształcąca we wszystkich zawodach.

Szkoła w Nietążkowie to miejsce, w którym nie tylko stawia się na edukację. To przede wszystkim miejsce przyjazne młodemu człowiekowi. Jest to placówka, która szczególnie dba o stworzenie swoim uczniom bardzo dobrych warunków do pracy i nauki. Każdy młody człowiek jest w stanie w naszej szkole znaleźć coś dla siebie.

Klasy mundurowe przenoszą uczniów w świat prawa, zasad, przepisów, ale nie tylko. Dają także możliwość realizowania własnych pasji, spotykania się z autorytetami, uczestniczenia w różnego rodzaju kursach (np. nurkowania), obozach, poligonach, manewrach oraz wyjazdach do jednostek współpracujących z naszą szkołą.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadził program pilotażowy w zakresie szkolenia wojskowego.

Jako nieliczni w kraju posiadamy klasę policji konnej. Dzięki temu uczniowie mogą, oprócz obowiązkowych zajęć w szkole doskonalić umiejętności jazdy konnej, a po zajęciach rozwijać swoje zainteresowania hippiką. Zdobywają także kwalifikacje potrzebne w jednostkach specjalistycznych policji.

Większość młodych ludzi dokładnie zdaje sobie sprawę z oczekiwań dzisiejszego rynku pracy, dostrzega przewagę ofert  skierowanych do specjalistów w konkretnej profesji. Dobrze jest więc wybrać szkołę, która oferuje w swoim pakiecie kształcenie zawodowe. Nasza szkoła właśnie taka jest.

Szkoła bierze udział w wielu projektach. Uczniowie Technikum  Informatycznego uczestniczą w projekcie „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne Cyfrowa Szkoła Wielkpolsk@ 2020”. Celem projektu jest wprowadzenie młodzieży w świat programowania. W ramach zajęć szkoła została doposażona w tablety (25 sztuk), szybki internet, Lego Mindstorms EV3, które umożliwia tworzenie robotów z klocków LEGO i programowanie ich. Szkoła od lat współpracuje z Politechniką Poznańską. W ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” nasi informatycy i spedytorzy mają możliwość wyjazdu na tygodniowe zajęcia na Politechnice odbywające się w specjalistycznych laboratoriach oraz płatnego stażu w wymiarze 150 godzin u pracodawców.

Szkoła oferuje młodzieży wiele możliwości rozwoju dzięki m.in. takim projektom jak „Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” czy „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Dzięki tego typu inicjatywom młodzież ma szansę rozwijania zainteresowań oraz umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, a także możliwość odbywania zagranicznych praktyk.

Aby nauka była atrakcyjna  organizujemy wycieczki dydaktyczne np. do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Centrum Nauki „Kopernik”, w celach podniesienia kompetencji językowych do Londynu, a także wyjazdy na „Zielone szkoły” m.in. w Bieszczady lub do Władysławowa, na targi branżowe m.in. Polagra, Gastro-Hotel oraz praktyki i staże zagraniczne. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest dla młodzieży opanowanie języka obcego angliści organizują dzień języków obcych oraz spotkania z wolontariuszami zza granicy, którzy w innowacyjny sposób prowadzą zajęcia warsztatowe w języku angielskim. Dzięki takim przedsięwzięciom młodzież ma kontakt z językiem obcym, zmuszona jest także do posługiwania się nim, co sprawia, że osiąga coraz lepsze rezultaty podczas egzaminów zewnętrznych.

Innym bardzo atrakcyjnym projektem jest „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Projekt pozwala zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom zdobyć wiedzę na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Niosącym wiele korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów jest projekt „Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy Projekt Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Dzięki niemu nauczyciele, którzy odbyli zagraniczne kursy językowe, prowadzą lekcje w języku angielskim lub wprowadzają jego elementy na lekcji. W ten sposób zostały przeprowadzone m.in. lekcje matematyki, informatyki czy języka polskiego.

Cyklicznym przedsięwzięciem, w które zaangażowane są także inne szkoły i środowisko lokalne jest Festiwal Kulinarny. Uczniowie mający talent kulinarny mają wówczas możliwość rozwijania własnych pasji, a także uczenia się od mistrzów.

Młodzież ma możliwość uczestnictwa w wielu konkursach, turniejach i olimpiadach. I tak dla gastronomów mamy Konkurs dekoracji mazurków i pierników, dla matematyków – Święto matematyki, czyli rywalizację międzyklasową w różnorodnych konkurencjach matematycznych, dla wszechstronnie uzdolnionych – Targowisko talentów, dla spedytorów – Akademicki Turniej TRANSEDU lub Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną, dla historyków – Konkurs historyczny „Krąg”, ekologów –Olimpiadę Ekologiczną,  strażaków –  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  i wiele, wiele innych.

Szkoła w Nietążkowie jest nowoczesną szkołą, która stawia na wszechstronny rozwój swoich uczniów. Mają oni szansę rozwijać oprócz swojego umysłu także sprawność fizyczną. Mają tę możliwość dzięki działającemu w szkole Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Junior”. Różnorodność sekcji sportowych, m.in. piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, lekkiej atletyki i tańca sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie, aby aktywnie spędzać wolny czas i rozwijać swoje pasje.

Osoby, dla których ważne jest czyjeś dobro, które lubią pomagać nie za „coś”, lecz mimo wszystko, będą mogły wstąpić do szkolnego Wolontariatu. Nasza młodzież pomaga nie tylko ludziom starszym, młodszym kolegom, lecz także zwierzętom.

Innymi walorami naszej szkoły są: duża hala sportowa, dobra lokalizacja (położenie w przyjaznej młodemu człowiekowi, spokojnej okolicy), łatwy dojazd do szkoły, dla osób spoza terenu internat, monitoring na całym terenie szkoły, e-Dziennik, wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych, szkolny sklepik, szkolna stołówka, szkolny pedagog,  dobrze wyposażone sale komputerowe.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do szkoły:

ZSP Nietążkowo, ul Dudycza 4, 64-030 Śmigiel, tel 65 518 00 27 tel./fax. 65 518 96 60

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nietążkowo

Źródło: Powiat Kościan

 

Najnowsze artykuły