79 rocznica Zbrodni Katyńskiej

W marcu 1940 roku w lesie katyńskim rozstrzelano 4 421 osób, w Charkowie – 3 820, w Twerze – 6 311 osób. W innych obozach i więzieniach zamordowano 7 305 Polaków. Zbrodnia Rosjan dotknęła praktycznie każdej, nawet najmniejszej miejscowości w Powiecie Kościańskim. Jej skala budzi grozę, każe nam pamiętać i wspomnieć ludzi, którzy stracili życie tylko dlatego, albo właśnie dlatego, że byli Polakami.W przeddzień rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej – 12 kwietnia 2019 roku  – Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański oddał hołd i uczcił pamięć Polaków zamordowanych przez Rosjan. Staroście pod Kościańskim Krzyżem Wschodu na Starym Cmentarzu Parafialnym w Kościanie towarzyszyli Wicestarosta Kościański Zbigniew Franek i Sekretarz Powiatu Maja Moskwa.W uroczystości wzięli udział także Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz Kościana, Przemysław Korbik, Zastępca Burmistrza Kościana, Mirosław Duda, Zastępca Wójta Gminy Kościan, Michał Jurga, członek Zarządu Powiatu Kościańskiego, kombatanci, harcerze z Jolanta Kasprzak na czele, oraz członkowie Stowarzyszenia Strzeleckiego i Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej.Obecnych przywitał Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, który poprosił Michała Jurgę o przypomnienie wydarzeń sprzed 79 lat. Na zakończenie spotkania, po złożeniu kwiatów, burmistrz P. Ruszkiewicz podziękował wszystkim za pamięć o ofiarach radzieckiej zbrodni.

Zamordowani z Ziemi Kościańskiej:

 Kozielsk / KATYŃ

 • ppor. Wacław Ankiewicz z Parzęczewa, nauczyciel w Sokołowicach
 • ppor. Zbigniew Brzeziński z Kościan, prawnik
 • ppłk Jan Chylewski z Łęk Wielkich, oficer zawodowy
 • ppor. Franciszek Gałka z Czacza, nauczyciel
 • ppor. Stanisław Gidaszewski z Kiełczewa, oficer zawodowy
 • kpt Marian Ryszard Hoffmann z Krzywinia, urzędnik
 • ppor. Józef Jakubiec, nauczyciel w Gierłachowie
 • ppor. Franciszek Jankowski z Kiełczewa, nauczyciel
 • por. Józef Jankowski z Nowego Dworu, oficer zawodowy
 • rtm. Stefan Jankowski z Jasienia, oficer zawodowy
 • ppor. Leon Jaworowski z Czempinia, urzędnik bankowy
 • ppor. Marian Kaźmierowski z Kościana, urzędnik
 • por. Alfons Konopiński z Wonieścia, lekarz
 • por. Stanisław Zdzisław Kozłowski z Grodziska Wlkp., absolwent kościańskiego gimnazjum i liceum, lekarz
 • ppor. Julian Kużdowicz z Sierakowa, sędzia
 • kpt Stefan May z Kościana, laborant
 • ppor. Antoni Marian Meyza z Kościana, urzędnik skarbowy
 • kpt Józef Müller z Kiełczewa, oficer zawodowy
 • ppor. Józef Nadobnik z Łubnicy, geometra
 • ppor. Alfons Olszewski ze Szczepowic, kupiec
 • ppor. Stanisław Owsianny ze Świńca, doktor medycyny
 • ppor. Kazimierz Perz z Jaskółek, prawnik
 • ppor. Marian Pruski, sędzia w Kościanie
 • mjr Franciszek Rost z Wielichowa, lekarz
 • ppor. Józef Rzepka, nauczyciel w Zglińcu
 • por. Jerzy Schoen – Wroński ze Śmigla, zawodowy oficer
 • ppor. Bolesław Zygmunt Siciński, rodzina w Śmiglu, agronom
 • ppor. Józef Skałecki z Bonikowa, profesor w kościańskim gimnazjum i liceum
 • ppor. Franciszek Słomiński z Wielichowa, prawnik
 • kpt Tadeusz Szmytkowski z Krzywinia, oficer zawodowy
 • ppor. Franciszek Trąbała ze Świerczyny, nauczyciel
 • ppor. Antoni Julian Urbaniak z Wronowa, urzędnik
 • ppor. Władysław Żak, nauczyciel w Wyskoci
 • por. Marceli Żółtowski z Jarogniewic , ziemianin

Ostaszków / Twer / Miednoje

 • st. przod. PP Bruno Barteczko z Gorzyc
 • post. Stanisław Banaszak, policjant w Kościanie
 • przod. Stanisław Bartkowiak z Kurzej Góry
 • st. post. Wojciech Bąk z Zielęcina
 • st. post. Wiktor Bereszyński z Zielęcina
 • post. Piotr Bresinski z Nacławia
 • post. Zenon Brudkiewicz z Kościana
 • przod. Kazimierz Charoński z Gorzyc
 • st. post. Antoni Chwiała, policjant z Turwi
 • post. Józef Dembski z Kluczewa
 • post. Stanisław Dercz z Piotrkowic
 • st. post. Stanisław Dziewięcki z Jasienia
 • przod. Stanisława Fechner z Kluczewa, policjant w Śmiglu
 • przod. Walenty Francuszkiewicz ze Zbęch
 • post. Marcin Gertig z Żegrówka
 • post. Józef Główka z Gorzyc
 • post. Stanisław Gołosinski, policjant w Krzywiniu
 • post. Szczepan Haidrych z Rogaczewa Wielkiego
 • post. Józef Jędrowiak, rodzina w Krzywiniu
 • post. Stanisław John z Gradowic
 • st. post. Franciszek Juskowiak z Łęk Wielkich
 • przod. Jan Kaźmierczak z Mikoszek, księgowy w PP w Kościanie
 • st. post. Edward Kiciński z Osieka
 • st. przod. Franciszek Korbik z Kościana
 • st. post. Andrzej Kotlarski z Łęk Wielkich
 • komisarz Eugeniusz Krupowicz, komendant powiatowy PP w Kościanie
 • st. post. Roman Kryślak z Czaczyka
 • st. post. Jan Kuśnierek z Choryni
 • st. post. Wiktor Ledziński, policjant w Wielichowie
 • st. post. Stefan Lipiński z Piotrowa
 • st. post. Wojciech Malak z Karmina
 • st. post. Stanisław Marciniak (ur. 1885 r.) z Gradowic
 • st. post. Stanisław Marciniak z Borowa
 • st. przod. Antoni Michalczyk z Gronówka
 • st. post. Ignacy Michalczyk z Łubnicy
 • przod. Jakub Napierała z Wilanowa
 • st. post. Antoni Nowaczyk z Olszewa
 • st. post. Ludwik Nowaczyk z Wielichowa
 • st. post. Tomasz Nowak z Olszewa
 • st. post. Leon Ostrowski, policjant w Śmiglu
 • st. post. Franciszek Pauch z Sączkowa
 • przod. Stanisław Pauch z Sączkowa
 • post. Leon Pawlak, policjant w Śmiglu
 • post. Bolesław Piec z Sączkowa
 • post. Ignacy Piec z Sączkowa
 • st. przod. Stanisław Piotrowski z Koszanowa
 • post. Sylwester Przybylski z Jarogniewic
 • st. post. Wojciech Postaremczak z Gorzyc
 • st. post. Andrzej Ratajczak ze Spytkówek
 • przod. Marcin Słowiński, komendant posterunku PP w Kamieńcu
 • post. Józef Smelkowski z Rogaczewa Wielkiego, policjant w Śmiglu
 • st. przod. Andrzej Stachowski z Morownicy
 • post. Antoni Smyrski, policjant we Lwowie, rodzina w Kościanie
 • st. post. Marcin Strzelczyk, policjant w Kościanie
 • st. post. Michał Szczerbal z Przysieki Starej, policjant w Kościanie i Kamieńcu
 • st. post. Stanisław Szwarc z Kościana, policjant w Kościanie
 • st. post. Wojciech Szymkowiak, policjant w Śmiglu
 • przod. Maciej Ścigacz z Cichowa
 • przod. Stanisław Ścigacz z Cichowa
 • post. Stanisław Talarczyk z Łęk Wilekich
 • przod. Stanisław Tyliński, sekretarz PP w Koscianie
 • st. post. Ignacy Tyrzyk z Pelikana
 • st. przod. Marcin Walkowiak z Brońska
 • st. strażnik Piotr Waśkowiak z Głuchowa
 • przod. Andrzej Wegner, komendant posterunku PP w Krzywiniu
 • post. Wacław Wieczorek z Dębska
 • st. post. Józef Zadoń z Wilkowa Polskiego
 • st. przod. Wojciech Zapłata z Darnowa
 • post. Adam Kazimierz Zieliński, policjant w Kościanie

 Starobielsk/Charków/Piatichatki

 • ppor. Bolesław Budzynski, rodzina z Barchlinie i Śmiglu, nauczyciel
 • ppor. Wacław Fellmann z Kościana, urzędnik
 • ppor. Zenon Jaworowski z Czempinia, urzędnik
 • ppor. Walerian Jerzykiewicz z Kościana, urzędnik
 • ppor. Franciszek Karaśkiewicz z Kościana, urzędnik
 • por. Alfons Kostrzewski, nauczyciel w Dłużynie
 • ppor. Zygmunt Kurnatowski – Mielżyński z przysieki Polskiej, ziemianin
 • por. Czesław Latała z Piotrkowic, oficer zawodowy
 • por. Alfred Namysł z Gierłachowa, nauczyciel
 • por. Wincenty Pietrykowski z Gorzyc, lekarz
 • ppłk Bronisław Piniecki z Karczewa, oficer zawodowy
 • ppor. Marian Pogonowski z Gołębina Starego, urzędnik
 • ppor. Alojzy Polczyński z Czempinia, lekarz
 • ppor. Zbigniew Przybylski z Gorzyczek, urzędnik
 • ppor. Karol Pucek z Rąbinia, urzędnik
 • ppor. Czesław Ratajczak z Kościana, urzędnik
 • ppor. Stefan Rysmann, nauczyciel w Bronikowie
 • por. Roman Skoraszweski, komornik sądowy w Kościanie
 • kpt Alfred Tulodziecki z Rąbinia, oficer zawodowy
 • kpt Walenty Walkowiak z Reńska, oficer zawodowy
 • kpt Włodzimierz Wdowicki z Siekowa, oficer zawodowy
 • ppor. Roman Wolski, nauczyciel
 • por. Aleksander Zapłata, sędzia grodzki w Śmiglu
 • ppor. Lech Zawadzki – Büthner z Kościana, prawnik i finansista.

Źródło: „Kościańska lista Katyńska”, „Wierni Niepodległej”, Tom I i II,

 

źródło:Powiat Kościański

 

 

Najnowsze artykuły