Granecznik z lepszym dostępem

Zakończyła się przebudowa drogi Choryń – Granecznik. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” Gostyń sp. z o.o. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa została uzupełniona, wyrównana i wyprofilowana. Na niej położono warstwy wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego o szerokości 4 m wraz z mijankami. W ramach zadania wykonano zjazdy na pola, odtworzono rowy i zamontowano przepusty. Przebudowa drogi o łącznej długości 1547,3 m kosztowała 1.147.724,30 zł. Pomocy finansowej na to zadanie w wysokości 120.000 zł udzielił Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w roku 2019. W drugim etapie tej inwestycji, za cenę 59.246,55 zł, firma „Drogbud” wykonała dodatkowe prace na długości 170 m związane z wykorytowaniem, profilowaniem, zagęszczeniem i uzupełnieniem kruszywem wraz z odtworzeniem i skarpowaniem rowów na tym odcinku. Przeprowadzona inwestycja poprawi dostęp do tego przysiółka, a mieszkańcom ułatwi kontakt z sołectwem w Choryni i instytucjami gminnymi. (md)

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły