Płukaniu sieci wodociągowej w Gminie Kościan

Urząd Gminy Kościan zawiadamia odbiorców wody z miejscowości Stare Oborzyska, Nowe Oborzyska, Pianowo i część miejscowości Betkowo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej w dniach:

– 9 – 10 kwietnia 2019r.

– 10 – 11 kwietnia 2019r.

Płukania sieci wodociągowej będą odbywały się w godzinach 22:30 – 4:30 .

Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie obsługiwanym przez stację wodociągową Stare Oborzyska poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji.

W czasie płukania mogą również wystąpić chwilowe zamknięcia dopływu wody w celu wykonania wyżej wymienionych prac.

Prosimy odbiorców z wyżej wymienionych miejscowości o ograniczenie korzystania z wody w wyżej wymienionych terminach (szczególnie nie korzystać z urządzeń pralniczych).

Jednocześnie informujemy, że w czasie i po płukaniu sieci wodociągowej może wystąpić chwilowe pogorszenie jej jakości.
Za utrudnienia i zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły