Pozytywne opinie Kuratora Oświaty o przekształceniu szkół

Wielkopolski Kurator Oświaty wydał dwie pozytywne opinie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kiełczewie oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach poprzez utworzenie jej Szkół Filialnych w Kiełczewie i Kokorzynie o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałami przedszkolnymi.

W postanowieniach Wielkopolskiego Kuratora Oświaty czytamy, że likwidacja Szkoły Podstawowej w Kiełczewie oraz utworzenie w jej miejsce dwóch szkół filialnych w Kiełczewie i Kokorzynie z klasami I-III i oddziałami przedszkolnymi usprawni organizację nauczania, wychowania i opieki wszystkich uczniów oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych. W ocenie Kuratora Oświaty podobnie korzystnie na proces nauczania wpłynie przekształcenie Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach, do której uczęszczać będą uczniowie klas IV-VIII z obwodu szkół w Kokorzynie i Kiełczewie, poza uczniami z Kurzej Góry, które włączone zostaną do obwodu Szkoły Podstawowej w Racocie.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły