,,Gurostwo’’ chce ,,kładki’’

Mieszkańcy kościańskiego ,,Gurostwa’’ obawiają się odizolowania od innych części miasta! Obawy wynikają z aktualnie realizowanej koncepcji przebudowy linii kolejowej Poznań – Wrocław. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej wspominał o tym radny Łukasz Naglik, apelując  o podjęcie działań na rzecz poprawy warunków komunikacyjnych. – Proszę o wprowadzenie korekty w koncepcji przebudowy linii kolejowej, na odcinku sąsiadującym z ulicą Towarową w Kościanie. Aktualnie realizowany projekt, nie przewiduje ,,kładki’’ dla pieszych wiodącej przez tory, która w sposób bezpośredni ,,połączyłoby’’ ,,Gurostwo’’ z dworcami PKP i PKS. Oznacza to, że mieszkańcy ,,Gurostwa’’ chcący przedostać się do węzła komunikacyjnego, zostaną zmuszeni do znacznego nadkładania drogi. W naturalny sposób wiąże się to nie tylko z niedogodnościami, ale także niepotrzebną stratą czasu i środków – mówił samorządowiec. Według Łukasza Naglika takie ,,przejście’’ należy zlokalizować w miejscu gdzie obecnie znajduje się tymczasowe przejście na dworzec. Według radnego aktualnie realizowana koncepcja ma jeszcze jeden istotny mankament w postaci postępującego poczucie ,,alienacji’’ – ,,Gurostwa’’ od pozostałych ,,dzielnic’’ miasta. – Na izolację nie było, nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody, ponieważ ,,Gurostwo” to też Kościan – dodaje rajca. W przedmiotowej sprawie Łukasz Naglik złożył na ręce Burmistrza Kościana Piotra Ruszkiewicza petycję z prośbą o pomoc. Pismo zostało przesłane również do parlamentarzystów.

Najnowsze artykuły