I Wielkopolski Rajd Szlakiem Policji Państwowej II RP

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu jest jednym z organizatorów pierwszego w Wielkopolsce Rajdu Szlakiem Policji Państwowej II Rzeczpospolitej.Celem rajdu jest upamiętnienie funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczpospolitej z Wielkopolski, którzy po napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. dostali się do niewoli sowieckiej i w 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD w Twerze. Rajd jednocześnie upamiętni przypadającą w 2019 r. 100. rocznicę powołania Policji Państwowej oraz 80. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej.W rajdzie uczestniczyć będzie Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, która zaprezentuje bardzo bogaty program edukacyjny oraz rekonstruktorzy z Drużyny Tradycji 70 pp. z Pleszewa. Będzie on miał charakter pieszego marszu terenowego po lesie, połączonego z elementami gry terenowej i surwiwalu. Uczestnicy wykonywać będą zadania inspirowane pracą funkcjonariuszy policji z okresu II Rzeczpospolitej oraz z okresu kampanii wrześniowej i ich ewakuacji na Wschód. Do rozwiązania będą liczne zagadki, a do pokonania terenowe przeszkody. Uczestnicy rajdu m.in. sprawdzą swoje umiejętności w strzelaniu do tarczy, rozminują most, postarają się odnaleźć i upamiętnić grób policjanta, który poległ podczas niemieckiego bombardowania pod Kutnem we wrześniu 1939 r., odnaleźć skradziony rower oraz przetransportować schwytanego więźnia. Całość rajdu odbywa się na terenie Nadleśnictwa Jarocin pomiędzy miejscowościami Słupia i Witaszyce, malowniczą Doliną Lutyni (ok. 8 km). Trasa przebiega oznakowanymi leśnymi szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody rzeczowe.W rajdzie udział wezmą patrole złożone od 5 do 10 osób (docelowo może to być jeden opiekun i 9 osób niepełnoletnich). Członkami patroli mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i zorganizowane grupy szkolne.

Trasa pieszego rajdu: Pałac w Słupi – Pałac w Witaszycach (8 km leśnej trasy, doliną Lutyni).

Koordynatorami rajdu są:

Tomasz Cieślak (Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu)
Agnieszka Zaworska (Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie)

Zgłoszenia patroli oraz ewentualne zmiany w ich składach przyjmowane są do 10 kwietnia 2019 r. pod adresem mailowym tomasz.cieslak@ipn.gov.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W rajdzie może brać udział maksymalnie 20 patroli. Po dokonaniu wstępnego zgłoszenia otrzymają Państwo regulamin oraz komplet dokumentów, które należy zabrać na rajd, m.in. kartę zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego (niepełnoletni uczestnicy rajdu powinni mieć zgodę na uczestnictwo w rajdzie, podpisaną przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów).

Rajd Szlakiem Policji Państwowej II RP jestem jednym z czterech dużych rajdów organizowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy również do udziału w organizowanym 11 maja 2019 r. VI Rajdzie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych (Lasy Taczanowskie), 18 maja 2019 r. – VI Rowerowym Rajdzie Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Regionu Konińskiego oraz w odbywającym się w dniach 3–7 czerwca 2019 r. II Wielkopolskim Rajdzie Konnym szlakiem bojowym 3/17 Pułku Ułanów Wielkopolskich (Gniezno–Szubin).

Plan rajdu 13 kwietnia 2019 r.

  • 9.00  Zbiórka wszystkich patroli i uczestników przy pałacu w Słupi (gm. Jarocin).
  • 9.15  Powitanie uczestników, otwarcie rozkazów rajdowych.
  • 10.00  Wymarsz pierwszego patrolu na trasę rajdu (patrole ruszają na trasę w odstępach czasowych, zależnych od liczby patroli).
  • 15.00  Przybycie patroli na metę (pałac w Witaszycach – gm. Jarocin).
  • 16.00  Poczęstunek dla patroli i dwie rekonstrukcje historyczne przy pałacu w Witaszycach, otwarty piknik historyczny dla mieszkańców (kampania wrześniowa, zbrodnia katyńska).
  • 17.10  Podsumowanie rajdu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Organizatorami rajdu są:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie
Gmina Jarocin
Powiat Jarociński
Muzeum Regionalne w Jarocinie

Partnerami rajdu są:

Tomasz Klauza (Właściciel Pałacu i Hotelu w Witaszycach oraz Słupi)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie
Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”

Najnowsze artykuły