Sukces uczennic z Racotu w wojewódzkim etapie konkursu “Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Etap wojewódzki konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

W dniu 22 marca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się XVIII finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W finale wojewódzkim wzięło udział 44 uczniów z 11 parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego.

Uczennice z Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie w składzie: Magdalena Jankiewicz (7b), Kaja Kaczmarek (7a), Natalia Konik (3c) i Katarzyna Mueller (3a) reprezentowały Park Krajobrazowy im. Generała Dezyderego Chłapowskiego.

Test, który rozwiązywali uczestnicy konkursu składał się z 25 pytań. 10 pytań dotyczyło  wiedzy z biologii, ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geografii oraz 15 pytań sprawdzało wiadomości z parków krajobrazowych naszego województwa. Ponadto uczestnicy konkursu rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt będące pod ochroną ścisłą lub częściową.

Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji. I miejsce zdobyły uczennice naszej szkoły.

Wszyscy uczniowie zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Zwycięskiej grupie dyplomy i nagrody wręczali honorowi goście: Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto każdy finalista wojewódzki weźmie udział w 3 – dniowych warsztatach przyrodniczych, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

W czerwcu dziewczyny z Zespołu Szkół w Racocie będą brały udział w ogólnopolskim etapie konkursu. Tegorocznym organizatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Życzymy dalszych sukcesów! Powodzenia!

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły