Drogi gminne w budowie

Trwa przebudowa drogi Choryń – Granecznik. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” Gostyń sp. z o.o. W ramach zadania istniejąca nawierzchnia tłuczniowa zostanie uzupełniona, wyrównana i wyprofilowana, a następnie na niej położone zostaną warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o szerokości 4 m. Przebudowane zostanie także włączenie tej drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 308, gdzie przewiduje się dodatkowo ułożenie siatki i krawężników betonowych na łukach oraz przebudowę przepustu.

„Przebudowę drogi Krzan – Kokorzyn” etap II, wykona Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Powstanie ok. 500 mb drogi o szerokości 4 m o nawierzchni bitumicznej, stanowiące uzupełnienie wcześniej wybudowanego kilometra drogi z Krzana do Kokorzyna. W końcowym odcinku budowanej drogi, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w Kokorzynie, zaprojektowano jezdnię szerokości 5 m. W granicach Kokorzyna powstanie także chodnik o długości 68 m. Prace będą trwały w okresie wakacji letnich. Inwestycja będzie kosztowała 411.185 zł.

Został również ogłoszony przetarg na „Przebudowę ul. Polnej w Kiełczewie”. Zadanie polega na budowie drogi gminnej, ul Polnej i ul. Zaułek w Kiełczewie, wraz z budową kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo rowerowego, oświetlenia ulicznego, miejsc postojowych, wjazdów do nieruchomości oraz przebudową zjazdu z DW nr 308 na drogę gminną. Otwarcie ofert nastąpi 2 kwietnia, a realizacja zadania przewidziana jest do końca listopada br. (md)

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły