Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościanie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościanie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt diagnostyczny o wartości ponad 420 tysięcy złotych.Sprzęt zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Nazwa projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie”. W ramach działania 9.1. infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej ochrony zdrowia. – Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 425 tys. złotych – mówi dyrektor szpitala Wojciech Maćkowiak. – Dzięki tym pieniądzom SOR został doposażony w aparat USG, respirator, aparat do znieczulenia, dwa defibrylatory, kardiomonitor – informuje dyrektor. Wartość całego projektu wyniosła 500 tys. złotych.Cały zakupiony sprzęt jest już na wyposażeniu oddziału i służy pacjentom. – To najnowocześniejsza aparatura, która w znaczący sposób pomaga w diagnostyce, leczeniu i resuscytacji pacjentów – przyznaje Maria Urbańska – pielęgniarka oddziałowa SOR. – Cieszy szczególnie otrzymany nowoczesny aparat do znieczulania, który zastąpi zużyty i przestarzały aparat wykorzystywany do tej pory. Równie nowoczesne są defibrylatory. Jak wyjaśnia Szymon Dudkowiak  – ratownik medyczny, nowy sprzęt pozwala na teletransmisje danych, wyników pacjenta z urządzenia do lekarza specjalisty na każdym, nawet wstępnym etapie diagnostyki. To pozwala, od razu, na konsultowanie z lekarzem  – nawet na odległość – sposobu leczenia pacjenta.Zakup sprzętu został zrealizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia. Celem realizowanego w ten sposób projektu jest poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości

bj

 

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły