Czytelnictwo w Gminie Śmigiel sukcesywnie będzie dofinansowane

W roku 2019 w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie rozpocznie się realizacja projektu mającego na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Działania w tym zakresie są możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Szkoła otrzyma dotację z Kuratorium Oświaty w kwocie 4.000,00 zł oraz środki z budżetu Gminy Śmigiel na pokrycie wkładu własnego w wysokości 1.000,00 zł. Kwoty te zostaną przeznaczone na zakup książek, w tym lektur do biblioteki szkolnej. Ponadto w ramach programu zorganizowane zostaną akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz społeczności lokalnej oraz programy edukacyjne we wszystkich oddziałach szkolnych.Pozostałe szkoły z Gminy Śmigiel  zrealizowały Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach poprzednich.Pozyskiwanie środków zewnętrznych daje większe możliwości na rozwój naszej gminy. Cieszę się, że dzięki temu projektowi doposażona zostanie szkolna biblioteka w Bronikowie. Czytelnictwo bowiem jest ważne, a w dobie rozwiniętej technologii komputerowej niestety tradycyjne książki stają się mało popularne wśród dzieci i młodzieży – komentarz burmistrza Śmigla Małgorzaty Adamczak.

Najnowsze artykuły